04.07.2022
Thói quen xả rác thải vào biển của người dân và doanh nghiệp không chỉ đe dọa môi trường mà còn hủy hoại cả kinh tế biển. Để góp phần giải quyết vấn nạn này, bên cạnh giải pháp tuyên truyền và giáo dục, Nhà nước cũng cần quan tâm đầu tư trang thiết bị công nghệ làm sạch môi trường biển, sông ngòi, đô thị…
Xem thêm
arrow_forward_ios
Sản phẩm khác